internet: källkritik & söktips

                         

                                                                     


Källkritik

Att värdera information

Det finns mycket att tänka på när du värderar information och källor på internet, eftersom vem som helst kan lägga ut vad som helst på nätet. Källkritik går ut på att se om materialet är tillförlitligt. Använd om möjligt primärkällan; försök att se var informationen ursprungligen kommer ifrån. En primärkälla har förstahandsuppgifter. Varje gång information förmedlas kan fakta missförstås eller felaktiga förenklingar uppstå.

Jämförelse kan inte alltid användas för källkritiska resonemang. En uppgift kan inte betraktas som sann för att den säger samma sak som de flesta andra gör, eftersom uppgifterna kan komma från samma oriktiga källa. Observera att om två faktapåståenden som kommer från olika d.v.s. oberoende källor säger samma sak, så ökar tillförlitligheten. En av internets stora fördelar är den rika tillgången till olika källor som gör det möjligt att jämföra olika källor.

En faktabok utgiven på ett bokförlag, har i de flesta fall skrivits av någon med expertkunskaper samt granskats av en redaktör. Felaktiga uppgifter och översättningsfel förekommer allt oftare även i böcker. 

I tidningar förekommer inte sällan faktafel, eftersom de produceras snabbt och inte granskats av någon expert.

Att granska hemsidor

  • Vem har lagt ut hemsidan?
  • Vad är syftet?
  • Finns det en källförteckning?
  • Är informationen aktuell?
  • Källans sätt att uttrycka eller formulera sig.

De viktigaste frågorna du ska ställa om en hemsida är vem som lagt ut den och varför.

Hittar du ingen upphovsman någonstans på sidan så använd inte materialet som fakta. Vill du veta mer om den som skrivit texten sök på namnet i någon sökmotor för att se i vilka andra sammanhang han eller hon förekommer. Du kan också få en bild av hur andra bedömer sajten genom att ta reda på vilka som länkar till den. 

  • Vad är syftet?

Är syftet att informera, påverka eller sälja? Är det fakta eller någons åsikter? Vem vänder man sig till? Vad vill man uppnå?

  • Är den aktuell?

När är sidan utlagd? När ändrades den senast, d.v.s. när uppdaterades den senast?

  • Källans sätt att uttrycka sig.

Hur uttrycker man sig? Sakligt? Känslomässigt?

Sök gärna i NE www.ne.se . Åtminstone för grundläggande fakta.

Jag vill rekommendera följande film från internetkunskap.se , som handlar om källkritik http://www.youtube.com/v/eEbW79vCz-s&hl=sv_SE&feature=player_embedded&version=3  Mer information om att granska hemsidor kan du läsa här på Luska http://www.lund.se/Luska/Sokskola/Kallkritik/

Webbadresser

I adressen finns en beteckning som anger vem som administrerar adressen. Svenska sidor markeras med .se, finska med .fi, norska med .no, danska med .dk, Storbritannien med .uk och Tyskland med .de o.s.v. USA är dominerande på internet, och därför bryr man sig i regel inte om att ange nationalitet på amerikanska adresser, men ibland står .us. Webbsidor kan kapas och innehållet stämmer då inte överens med vad den som skapade webbsidan önskar.

Så kallade dubbelgångare och hemsidor med falsk information

Om man vill veta vem som ligger bakom en viss sajt kan man söka på adressen (utan www.) på www.whois.com/whois (gäller alla adresser utom de som slutar med .nu och .se).                                                                                                                                                                        Adresser som slutar med .se kan du kolla på https://www.iis.se och där få fram Registrant Name. Ibland kan man sudda i adressen bakifrån (och söka igen) för att hitta någon ansvarig för sidan.En sida som ser seriös ut är www.malepregnancy.com, RYT Hospital´s hemsida som beskriver hur manlig befruktning går till. Om man söker link:http://www.malepregnancy.com i Googles sökruta, får man fram alla som länkar till sidan. I detta fall: inget sjukhus men bl.a. Parody Websites. Det finns också många svenska s.k. falska webbsidor.

 

På Kolla källans wiki finns bl.a. många exempel för källkritik: http://kollakallans.wikispaces.com/Källkritik+-+exempelsidor

 

 

Söktips

Det är viktigt att hitta bra sökord, d.v.s. ord som är specifika och beskriver det du vill hitta. Då får du troligen relevanta sökträffar, d.v.s. sådana som är av intresse i det aktuella sammanhanget. Tänk på vilka ord du bör utesluta i sökningen. Exempel: jaguar -cars -football. Det är också bra att försöka se sökt text på webben framförsig. Sök t.ex. ”astrid lindgren föddes” (inom citationdstecken).

Det är i allmänhet lättare (men tar längre tid) att avgränsa sökningen i avancerad sökning. Där kan du ange vad du vill att sökmotorn ska göra med dina sökbegrepp. Nästan alla de större sökmotorerna lägger ett automatiskt ”och” mellan sökorden. Den ordning du anger termerna i påverkar sökresultaten. Oftast hjälper det att ange fler sökord om du vill begränsa sökningen ytterligare. Den vanligaste metoden att utesluta ord är att skriva ett minustecken framför ord man inte vill ha med.

Använd citationstecken runt sökorden när du söker efter en fras som hör ihop, exempelvis “what a school thinks”

Sökspråket är inte likadant i alla sökmotorer. Samma sökning ger ofta olika sökresultat i olika sökmotorer.

Här är några söktips för Google:

related: utan mellanslag framför sökt webbadress

link: utan mellanslag framför sökt webbadress

site: utan mellanslag framför sökt webbadress.

Om du vill hitta webbsidor som liknar en du tycker om så kan du söka related:www… Exempel: skriv i sökrutan related:www.ecosia.org Då får du förslag på liknande sidor (ibland vidstäckt tolkat).

Sök link:www… för att ta reda på vilka som länkar till sidan. Det kan ibland visa att sidan inte är seriös. Exempel: link:www.malepregnancy.com

En mycket bra sökfunktion är att du kan söka t.ex. internetcensur site:www.reportrarutangranser.se och få den största artikeln om detta. Om du söker t.ex. tsunami site:www.aftonbladet.se får du intressantare sökträffar och bättre bilder än om du går in på www.aftonbladet.se och använder deras sökruta.

Om du vill använda Google sök gärna med www.google.com. Genom att klicka på Search tools kan du begränsa sökningen ytterligare. Under All results kan du t.ex. välja Reading level och Verbatim (ordagrant). 

Ordagrant finns (nu också)  på www.google.se .

Du kan begränsa din sökfråga med intitle:sökord. Inget mellanslag mellan intitle och sökordet. Exempel: Om du söker intitle:search får du bara sökträffar där ordet search finns i titeln.  Om du vill tvinga Google att ta med ett visst sökord skriver du intext:sökord. I avancerad sökning kan du välja vad Google ska göra med ditt sökbegrepp, t.ex.  bara söka i pdf-filer.

Söktjänster

Det finns två sorters söktjänster:

1. Sökmotorer, även kallade sökmaskiner eller sökrobotar.

2. Länksamlingar, även kallade ämneskataloger eller ämnesportaler.

Fördelen med länksamlingar är att länkarna oftast är kvalitetsbedömda av människor som väljer ut vilka länkar som ska ingå. Nackdelen är att de är mycket mindre i omfång. Exempel på två bra länksamlingar för skolarbete är Luska www.lund.se/Luska och Länkskafferiet www.lankskafferiet.org .

Använd någon sökmotor och leta på sökord när du

a) vill leta efter särskilda ord eller begrepp

b) vill ha svar på en given fråga

c) vill ha en specifik sida snarare än ett ämne

d) söker efter ett ämne som är svårt att placera in i en kategori

 Använd en länksamling om du vill

a) veta mer om ett ämnesområde

b) se vilka webbplatser som finns inom ett ämne du inte vet så mycket om

c) vill ha kvalitetsgranskade länkar 

Exempel på två länksamlingar (igen) för skolarbete & två gröna sökmotorer 

Det finns flera speciella länksamlingar för skolarbete. Lunds skolbibliotekarier har gjort en länksamling som är indelad efter skolans ämnen.: Luska www.lund.se/Luska  Luska betyder ungefär undersöka, lista ut, ta reda på. Länkskafferiet www.lankskafferiet.org är en annan bra länksamling för skolarbete. Den gröna sökmotorn www.ecosearch.org använder Google. Du planterar regnskog när du använder Ecosia www.ecosia.org: söker med Bing och Yahoo. Bilderna kommer från Google.

Creative Commons är en ideell organisation som hanterar upphovsrätt

Creative Commons-licenser är fria att använda under olika villkor. Upphovsrättsinnehavarens namn skall alltid anges. Licenserna är skapade för internet. Det finns många webbsidor på internet som är fria att använda. Här följer en länk där du hittar material som du kan dela med andra, d.v.s. är fritt att återanvända http://search.creativecommons.org/Här förklaras Creative Commons-licenserna av Kristina Alexandersson  www.creativecommons.se/om-cc/licenserna. Bilderna i Wikimedia Commons är också licensierade under Creative Commons.

Databaser: NE, Landguiden, Alex författarguide, Medierakivet & Artikelsök

Det finns fem databaser som är tillgängliga på din dator (åtminstone när du är på skolan). De är NE, Landguiden, Alex författarguide, Mediearkivet & Artikelsök. De finns till höger på Luska www.lund.se/Luska

Hemifrån kommer du åt dessa databaser via  biblioteksportalen.lund.se/web/arena under fliken Utbud & tjänster, med ditt bibliotekskort och PIN-kod.

Mediearkivet 

Artikeldatabas med artiklar i fulltext. Under ”Visa källor” kan du se vilka tidningar som ingår. (Betaldatabas tillgänglig på Lunds kommuns grundskolor. Klicka på Logga in utan att skriva något i fälten för användarnamn och lösenord).

Artikelsök

Artikeldatabas. Vissa artiklar i fulltext. Annars hänvisning till tidningar från en lång tid tillbaka till nutid. Under ”Periodikalista ”hittar du de över 1000 tidningar och tidskrifter som ingår. (Betaldatabas tillgänglig på Lunds kommuns grundskolor).

Allmänna tips

Om du kan adressen och söker på den men sidan inte kan visas så kan det hjälpa att kapa webbadressen bakifrån. 

Tangentkombinationen Ctrl + F eller Cmd+F öppnar ofta en sökruta där du kan söka ett valt ord på internetsidan. Bra om du vill ha begränsad information och inte vill läsa hela sidan.

Med tangentkombinationen Ctrl + Z eller Cmd + Z kan du radera eller ångra senaste felaktiga inmatning i datorn.

Skriv källhänvisningar d.v.s. källor: var du hämtat uppgifterna

t. ex.

Böcker: författare, titel, årtal, förlag

Webbsidor: författare, sidans namn, URL = webbadress (gärna datum)

Artiklar: författare, tidskriftens namn, årtal, nummer, sidor

Sociala medier

Wikipedia är ett stort användabaserat uppslslagsverk. Artiklarna har ofta ett utmärkta länkar i slutet. WebbIT har gjort en kort film om hur du bör granska Wikipedia. http://webbit.se/wikipedia-kaellkritik 

Twitter finns ideella organisationer, nyhetsmedier som t.ex. BBC, Radio Australia, journalister och här hittar du snabbt bra och aktuell information. Man kan söka på hastags #:fritt översatt ämnesord., (skrivs ihop) Exempel: #humanrights .

Se upp för köpta länkar

Fenomenet köpta länkar kallas sponsrade träffar. Det går till så att företag köper de sökord de vill bli förknippade med. Det anges med liten text att det är sponsrade länkar ellerAds. 

Det föränderliga internet och klick för miljön utan att det kostar dig något m.m.

Detta är, liksom de flesta, en berättande källa: felaktigheter kan förekomma. Internet förändras ofta snabbt, varför information om webben fort kan bli inaktuell. Om du upptäcker en felaktighet eller tycker att jag glömt något viktigt, maila gärna mig eller kom till biblioteket och berätta.

Den sida jag gillade mest av ”the last page of the internet” OR ”the last internet page” www.jacksjoint.com/last_page_of_the_internet.htm (sept. 2011)

Om du är intresserad av gröna sökmotorer eller att rädda miljön utan att det kostar dig något, kan du kolla mina bokmärken på Delicious www.delicious.com/friendoftheearth

Sök gärna flitigt på internet men glöm inte bibliotekets alla faktaböcker (förkunskaper är ofta bra att ha när du ska värdera information) samt allt det nöje och den kunskap du kan få genom att läsa skönlitteratur!

Författaren Nicholas Carr skriver i boken What the Internet is Doing to Our Brains att han märkt hos sig själv och vänner att ett för flitigt användande av internet kan leda till svårigheter att koncentrera sig, läsa böcker samt att tänka klart. Jag säger inte att Carr har fel i sina observationer, men personligen tycker jag att det är innehållet – inte mediet som är viktigast. Jag anser att det finns böcker utan väsentligt innehåll och fantastiska texter på internet.

För att skapa ett strakt lösenord, som är lätt att komma ihåg, hitta på en tokig eller sann mening med siffror. Exempel: Jag köper 6 apelsiner klockan 24.12 på natten! Lösenordet ska innehålla VERSALER och gemener, specialtecken samt siffror. Du tar första bokstaven i varje ord i meningen. Exempel: &Jk6Ak24.12pN! Lätt för ordmänniskor att komma ihåg. 

 CC by-NC-SA Erkännande-IckeKomersiell-DelaLika

Solveig Eiriksson

Bibliotekarie

Järnåkraskolan,

solveig.eiriksson[at]lund.se

Till sist vill jag lära dig ett nytt ord: metameri. Se www.ne.se/sok/metameri?type=NE och http://sv.wikipedia.org/wiki/Metameri Så snabbt det går att jämföra 😉

Källor (Litteratur och länkar)

Böcker

Alvarado, Nadine & Larsson, Sara (2008) Effektiv sökning på Internet. Från Alex till Wikipedia. Lund: BTJ förlag.

Carr, Nicholas (2010) What the Internet Doing to Our Brains. New York . London : W. W. Norton & Company (s. 7)

Leth, Göran & Thuren, Torsten (2000) Källkritik för Internet. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.

Thurén, Torsten & Strachal, George (2011). Källa: internet Att bedöma information utifrån källkritiska principer. Malmö: Gleerups Utbildning.

Våge, Lars & Dalianis, Hercules & Iselid, Lars (2003). Informationssökning på Internet, Lund: Studentlitteratur.

Lämkar (Länkar i texten har jag ej här).

BTJ om Artikelsök http://corp.btj.se/?id=836 (sept. 2011)

Google Alerts www.google.se/alerts (sept. 2011)

Google Help Center Advanced Operators http://www.google.com/intl/en/help/operators.html

GoogleGuide Making searching even easier http://www.googleguide.com/advanced_operators.html

Google webbsökning Hjälp www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=136861(sept. 2011)

Google Operating System http://googlesystem.blogspot.com/2011/11/google-verbatim.html

How to Use Google Search More Effectively by Josh Catone http://ht.ly/7EupS (nov 2011)

Mediearkivet www.retriever-info.com/se/tjaenster/research.html

Search Engine Watch: Google Introduces Verbatim Searching http://searchenginewatch.com/article/2126346/Google-Introduces-Verbatim-Searching (nov 2011)

Skolverket: Kolla källan http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik (sept. 2011)

Skolverket. Nya villkor för källkriken. Text: Stefan Pålsson http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/artiklar/nyavillkor (sept. 2011)

Twitter https://twitter.com Det finns även andra Twittertjänster. (sept. 2011)

IT-pedagogen Ronny Anderssons kurs (Maj 2011)

Sidan uppdaterad: 2013-02-13

Other source: the universe by osmosis.

© John Kjellberg (fotot) Naturfotograf. Se http://skogsrummet.se om du vill se andra vackra skogsbilder. Du kan köpa förstoringar. Det är lugnande för stressade själar att titta på naturbilder.

Det är lugnande för stressade själar att titta på naturbilder.

Sävlansar

Ett svar till “internet: källkritik & söktips

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s